Harskamp

Schietcoördinator: LKol R.J.G. Roelofs
Schietcoördinator: AOOi F.J. Droog

Beiden zijn te bereiken via het volgende e-mail adres:

nrfk.schieten@gmail.com

Aan de landelijke schiettrainingen kan worden deelgenomen door de gevorderde schutters. Opwerken naar deze status geschied in de regio’s. Schutters dienen een actieve status te hebben en dienen te zijn doorverwezen door de schietcoördinatoren in de regio’s. Op de Harskamp wordt getraind voor deelname aan buitenlandse schietwedstrijden. Indien op de Harskamp wordt deelgenomen is het niet toegestaan om in de regio te schieten. Er wordt maximaal 8 keer getraind.

Opgave geschiedt bij AOOi F.J. Droog op het volgende e-mail adres:

nrfk.schieten@gmail.com

U ontvangt dan een FORMAT dat ingevuld geretourneerd dient te worden. Na ontvangst wordt u geregistreerd en ontvangt u de uitnodigingen voor de training per e-mail. Voor de trainingen dient u zich aan- c.q. af te melden. Dit t.b.v. de registratie bij Bureau Veiligheid.

1x per jaar wordt per wapen de scherpschutterproef afgenomen.

Voor deelname hieraan dient u minimaal 1x de scherpschutterproef met goed gevolg te hebben afgelegd.

Alleen door de RSC afgenomen scherpschutterproeven worden geregistreerd in de database, welke beheerd wordt door AOOi F.J. Droog.

Een schiettraining kan op het laatste moment worden afgelast door diverse oorzaken. Als dit onverhoopt gebeurt, dan volgt op de vrijdagavond, voorafgaand aan de schietdag, een e-mail bericht. E-mail controle op de voorafgaande vrijdagavond voorkomt dus teleurstellingen en wordt met klem geadviseerd.

De baan, waarop wordt geschoten, plus de eventuele bijzonderheden worden circa 1 week voor de vermelde datum bekendgemaakt aan de ingeschreven deelnemers via de e-mail.

Afwisselend worden oefeningen geschoten met geweer Colt C7 NLD en pistool Glock 17. De vorderingen worden bijgehouden, mede ten behoeve van de selectie van kandidaat-schutters voor de schietteams naar buitenlandse wedstrijden.

Schietdata 2022 ISK Harskamp

DatumWeekP/GBaan
19-27PPNH3
19-311GNH-1+2
26-312
09-414PNH-2
23-416
21-0520Kilo-1+2
11-0623
18-0624PNH-3
09-0727
03-0935
24-0938PNH-3
01-1039
22-1042
05-1144Kilo-1+2
26-1147
10-1249Kilo-1+2

De blauwe regels zijn reserve data (8x)