Taken en activiteiten Reservisten Schiet Commissie (RSC)

  1. De belangenbehartiging en coördinatie van het NRFK-schieten in de schietregio’s op het niveau van het Commando Landstrijdkrachten. De regionale schietcoördinatoren dragen zelf zorg voor de organisatie van de regionale schiettrainingen en afstemming van hun activiteiten met de respectieve Brigades waarbij de regio’s zijn ingedeeld.
  2. Het organiseren van landelijke en regionale schiettrainingen in Harskamp, Oirschot en Arnhemse Heide. Doel is het trainen en voorbereiden van de deelnemers op nationale en internationale schietwedstrijden. Deelname staat open voor alle leden van KVNRO en AVRM met een actieve reservistenstatus en dienen het niveau te hebben van gevorderd schutter. Het selecteren, voorbereiden en uitzenden van schietteams naar specifieke buitenlandse schietwedstrijden. Vorming van de internationale schietteams vindt plaats in Harskamp. De kandidaten voor deze schietteams dienen regelmatig deel te nemen aan de landelijke trainingen Harskamp. Selectie vindt onder meer plaats aan de hand van de trainingsresultaten.
  3. Het jaarlijks organiseren van een Landelijke Schiet Wedstrijd (LSW) NRFK, bestaande uit een wedstrijd voor individuele schutters. Deze wedstrijd vindt plaats in het ISK te Harkamp en wordt aan het begin van het jaar onder voorbehoud vastgesteld. Deelnemers zijn leden van KVNRO en AVRM met een actieve reservisten status.
  4. Het jaarlijks organiseren van de NISC (Netherlands International Shooting Competition for Reserves). Hieraan kan worden deelgenomen door teams van drie schutters. Gemiddeld nemen hieraan circa elf landen deel. Minimaal 70% van het deelnemersveld bestaat uit buitenlanders. De maximum capaciteit is 54 teams, die sinds 2003 vaak volledig is benut. De NISC vindt als regel plaats het 2e weekend van oktober. Zie voor nadere informatie de NISC-pagina op deze site. Geïnteresseerden kunnen zich via de NISC-pagina aanmelden voor de maillijst waardoor ze automatisch wedstrijdinformatie en aanmeldgegevens toegezonden krijgen. Aanmeldingen worden pas geaccepteerd nadat de uitnodigingen zijn verstuurd medio Juni van ieder jaar.